27. augustā sāksies pieteikšanās Digitālā centra skolēnu tehnoloģiju nodarbībām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

27. augustā sāksies pieteikšanās Digitālā centra skolēnu tehnoloģiju nodarbībām

Vēl tikai dažas dienas līdz sāksies reģistrēšanās Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbībām! Arī šajā mācību gadā tehnoloģiju interešu izglītības nodarbību piedāvājums ir paplašināts - skolēniem būs iespēja pieteikties 25 dažādos tehnoloģiju pulciņos 57 grupās.

Šajā mācību gadā skolēnus sagaida divas jaunas tehnoloģiju skolas:

 • Inženierijas skola (5. – 7. klasei un 8. – 12. klasei):
  • nodarbībās tiks apvienoti robotikas, inženierzinātņu, matemātikas elementi, veidojot skolēniem praktisku priekšstatu par STEM jomu;
 • Digitālās kartogrāfijas skola (9. – 12. klasei):
  • nodarbībās tiks veikta tālizpēte, izmantojot internetā pieejamos resursus, veidoti kartogrāfiskie materiāli, 3D reljefa modeļi un mentālās kartes. Notiks praktiskas nodarbības laukā – ievācot telpisku informāciju. Tiks veidoti kartogrāfiskie mākslas darbi, orientēšanās kartes un plānoti sporta maršruti pilsētā, veidojot konkrētu objektu kontūras.

Vairākām nodarbībām paplašināts dalībnieku loks, kā arī aktualizēts esošo tehnoloģiju nodarbību saturs. To plašais piedāvājums ļaus katram pulciņu dalībniekam atrast sev vispiemērotākās nodarbības atbilstoši vecumam. Kopumā Ventspils Digitālajā centrā būs iespējams mācīties šādās tehnoloģiju nodarbībās:

 • Digitālā angļu valodas skola (sešgadnieki, 1 – 2. klase);
 • Digitālās mākslas skola (sešgadnieki, 1. – 5. klase);
 • Algoritmu skola ( 1. klase);
 • STEM skola (2. līdz 6. klase);
 • Dtorzinību pamatu skola (2. līdz 4. klase);
 • Programmēšanas skola (2. līdz 7. klase);
 • Reklāmdrukas skola (2. līdz 12. klase);
 • Prāta spēļu skola (2. līdz 4. klase);
 • Foto un video skola (2. līdz 4. klase);
 • Robotikas skola (2. līdz 4. klase);
 • Minecraft skola (3. līdz 6. klase);
 • Dronu skola (4. līdz 12. klase);
 • Skola tehnoloģiju lietpratējiem (5. līdz 8. klase);
 • Elektronikas skola (6. līdz 9. klase);
 • Datorgrafikas un datoranimācijas skola (5. līdz 7. klase);
 • Youtube skola (5 līdz 12. klase);
 • 3D datorgrafikas skola (5. līdz 12. klase);
 • Inženierijas skola (5. līdz 12. klase);
 • JAVA programmēšanas skola (6. līdz 12. klase);
 • Mājas lapu programmēšanas skola (9. līdz 12. klase);
 • Spēļu izstrādes skola (9. līdz 12. klase);
 • Programmēšanas projektu skola ( 9. līdz 12.klase);
 • Digitālās kartogrāfijas skola ( 9 .līdz 12. klase).
 • Datorsistēmu administrēšanas skola (9. – 12. klase)
 • Mājas lapu un mobilo aplikāciju dizaina skola (7. – 12. klase).

Arī šajā mācību gadā tehnoloģiju pulciņus būs iespēja apmeklēt Pārventas pamatskolā:

 • “Programmēšanas skola” (2. līdz 4. klase);
 • “Digitālās mākslas skola” (2. līdz 4. klase);  
 • “Minecraft skola” (3. līdz 6. klase);
 • “STEM skola” (2. līdz 6. klase);
 • “Reklāmdrukas skola” (5. līdz 8. klase).

Ar pulciņu tēmu aprakstiem un vecuma grupu sadalījumu var iepazīties šeit: www.adre.se/itnodarbibas. Pieteikties nodarbībām varēs, sākot ar 27. augustu, un pieteikšanās ilgs līdz 17. septembrim. Reģistrēties nodarbībām būs iespējams elektroniski vai klātienē Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3. Pirmās nodarbības notiks 21. septembrī.

Nodarbības ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tiek organizētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošās skolās 2019. – 2021. gadam” ietvaros un Ventspils skolu skolēniem ir bezmaksas.