Digitālais centrs pilnveido Talsu novada pedagogu digitālās prasmes | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs pilnveido Talsu novada pedagogu digitālās prasmes

11. un 18. augustā Ventspils Digitālā centra viesojās Talsos, lai pilnveidotu pedagogu digitālās kompetences mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā. Pasniedzēja dalījās pieredzē kā tiešsaistes rīkus un praktiski izveidotas programmas var pielietot kā uzskates un mācību materiālu mācību procesā.

Vairāk kā 30 Talsu novada pedagogi apguva 6 stundu mācību kursu “Scratch elementi mācību satura veidošanai”. Pedagogi tika iepazīstināti ar algoritmisko domāšanu dažādos skolēnu vecuma posmos no 1.- 9. klasei, izmantojot dažādas tehnoloģiskās iespējas – robotiņi bitītes “Bee- Bot” vismazākajiem un programmas “Scratch JR”, “CoduGame Lab”, “Minecraft”. Tika praktiski iepazīta programmu darbības vide, apgūtas programmēšanas iemaņas un paņēmieni, sagatavoti uzdevumi un testi dažādos mācību priekšmetos - vēsturē, angļu valodā un matemātikā. Atzinīgi tika novērtēta priekšrocība šīs programmas izmantot mācību uzdevumu veidošanai, strādājot attālināti.

Mācību dalībnieki bija gan ar nelielu pieredzi tehnoloģiju izmantošanā, gan iesācēji. Talsu novada pedagogi pozitīvi novērtēja mācību laikā gūtās zināšanas, jo tika parādītas jaunas iespējas kā veidot mācību procesu interesantāku un radošāku. Apmācību programma tiek realizēta pēc Talsu novada Izglītības pārvaldes pasūtījuma.