Notiks projekta “Digi Place – Pilsētu digitālās inovācijas” atklāšanas sanāksme | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notiks projekta “Digi Place – Pilsētu digitālās inovācijas” atklāšanas sanāksme

Otrdien, 16. jūnijā, un trešdien, 17. jūnijā, tiešsaistē notiks URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Digi Place – Pilsētu digitālās inovācijas”  2. fāzes atklāšanas sanāksme.

Sākotnēji projekta atklāšanas sanāksme tika plānota Oulu, Somijā, bet ņemot vērā noteiktos robežšķēršošanas un pulcēšanās ierobežojumus koronavīrusa COVID-19 dēļ, sanāksme tiek organizēta attālināti tiešsaistē.

Katru projekta sanāksmes dienu plānotas divas divu stundu sesijas. Projekta partneri sanāksmes pirmajā dienā runās par projekta otrajā fāzē veicamajiem uzdevumiem, par metodēm, kas tiks izmantotas, kā arī  kā tiks organizēts turpmākais darbs. Oulu pilsētas pārstāvji iepazīstinās ar pilsētas progresu digitalizācijas jomā.

Savukārt otrās dienas sesijās partneri runās par projekta ietvaros pirmo sasniedzamo rezultātu – rīcības plāna (“Integrated Action Plan Roadmap”) izstrādi izvirzīto mērķu īstenošanai. Katrai projektā iesaistītajai pilsētai līdz šī gada septembrim būs jāizstrādā šāds plāns.

 Projekta mērķis ir paplašināt Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē un izvirzītu kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību.

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri – Ventspils Digitālais centrs, Sentkventinas pašvaldība (Francija), Roquetasde Mar pašvaldība (Spānija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Botosani pašvaldība (Rumānija), Trikalas pašvaldība (Grieķija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Projekta kopējais apjoms EUR 747 365,12, no tā Digitālā centra budžets – EUR 71 637 (1. un 2. fāze),
t.sk. 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - EUR 60 892,
5 % Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 3 582
un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 7 163.
Projekta realizācijas ilgums – 27 mēneši.