Ventspils Digitālais centrs piedāvā klasēm apmeklēt darbnīcas ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedāvā klasēm apmeklēt darbnīcas ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu

Ventspils Digitālais centrs papildus jau esošajam tehnoloģiju darbnīcu piedāvājumam ir sagatavojis 6 audiovizuālās darbnīcas, kurās ir iespējams piedalīties, izmantojot kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" finansējumu. Darbnīcu mērķis ir caur tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām iepazīstināt skolēnus ar Latviju – tās dabu, vēsturi, kultūru, tradīcijām, mākslu un citām vērtībām.

Pieteikties programmas “Latvijas skolas soma” atbalstam var ikviena skola, tāpēc Digitālais centrs aicina visas Latvijas skolēnus piedalīties aizraujošās un radošās tehnoloģiju nodarbībās gan klātienē Ventspils Digitālajā centrā, gan uz vietas skolā, gan attālināti- tiešsaistē. Darbnīcas veidotas noteiktiem vecumposmiem, sākot no 1. līdz pat 12. klases skolēniem, un plānotas tā, lai skolēniem nodrošinātu daudzpusīgu darbošanos.

Audiovizuālās darbnīcas, kuras iespējams apmeklēt ar “Latvijas skolas soma” atbalstu:

  • Digitālās mākslas darbnīca;
  • Datorgrafikas  darbnīca;
  • Datoranimācijas darbnīca;
  • Trīs dimensiju (3D) mākslas darbnīca;
  • Digitālā foto darbnīca;
  • Digitālā  video darbnīca.

Ar audiovizuālo darbnīcu detalizētu aprakstu iespējams iepazīties šeit: www.adre.se/skolassomakatalogs.  Visa nepieciešamā informācija par Ventspils Digitālā centra darbnīcu, ko finansē “Latvijas skolas soma”, norisi un pieteikšanās kārtību atrodama šeit: www.adre.se/skolassoma. Pieteikties uz darbnīcām, ko atbalsta “Latvijas skolas soma”, iespējams šeit: www.adre.se/piesakiesskolassoma.

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programmas mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Plašāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma” un pieteikšanās kārtība pieejama ŠEIT.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Ventspils Digitālā centra programmas vadītāju Gunu Stepiņu pa tālruni: 28632351 vai e-pastu: guna.stepina@ventspils.lv.