Ventspils Digitālā centra informācijas sistēmu izmanto arvien vairāk Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra informācijas sistēmu izmanto arvien vairāk Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā izstrādāja un šobrīd uztur Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmu, kuru februārī sākuši lietot arī klientu apkalpošanas centru speciālisti no desmit jaunajiem valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem, kas atrodas Aizkraukles, Balvu, Cēsu, Kuldīgas, Siguldas, Tukuma un Mārupes novada pašvaldībās.

Šobrīd Latvijā darbojas kopumā 133 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri 35 pašvaldībās, kas klientiem vienkopus vienotā pakalpojumu vadības sistēmā nodrošina gan pašvaldību pakalpojumus, gan noteiktus valsts pakalpojumus. Līdz šim sistēmā reģistrēti vairāk kā 800 000 pakalpojumu pieteikumu, piemēram, par slimības pabalsta saņemšanu, par bezdarbnieka statusa iegūšanu, par apbedīšanas pabalsta saņemšanu u.tml. Šobrīd VPVKAC speciālisti nodrošina 13 iestāžu pakalpojumu pieteikšanu un konsultēšanu, tai skaitā Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros. Plānots, ka tuvākā pusgada laikā darbību sāks vēl septiņi jauni VPVKAC. Līdz 2023. gadam plānots paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību līdz 592 punktiem, kā arī paplašināt VPVKAC pakalpojumu grozu.

VPVKAC mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību dažādiem pakalpojumiem apdzīvotās vietās, kurās nav konkrēto valsts vai pašvaldības iestāžu apkalpošanas centru filiāles. Pateicoties pakalpojumu vadības sistēmai, VPVKAC speciālisti ar klienta pilnvarojumu var sniegt konsultācijas un palīdzēt pieteikt e-pakalpojumus elektroniski. Sistēma nodrošina pakalpojumu pieteikumu vadību, saziņu ar un starp VPVKAC darbiniekiem, kā arī pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamās zināšanu bāzes izveidi un pieteikto pakalpojumu nodošanu citām informācijas sistēmām digitālā veidā.

Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību, gan noteiktus valsts pakalpojumus. Pakalpojumu centros klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, iesniegt dokumentus daudzu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu saņemšanai. Tostarp centros ir iespējams izdrukāt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu.

Plašāka informācija par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sniegtajiem pakalpojumiem pieejama šeit: www.varam.gov.lv/lat/VPVKAC.