Skolas soma | Ventspils Digitālais Centrs

Skolas soma

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Ventspils Digitālais centrs, atbilstoši programmas "Latvijas skolas soma“ nostādnēm, sagatavojis sešas  tehnoloģiju darbnīcas, kuras iespējams apmeklēt programmas ietvaros.

Darbnīcu norises ilgums: 60- 120 minūtes atbilstoši dalībnieku vēlmēm.

Darbnīcu mērķauditorija: 1.-12.klašu skolēni

Darbnīcu norises valoda: latviešu

Optimālais dalībnieku skaits: no 5 līdz 45 vienlaikus. Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības un darbs paralēlajās grupā.

Norises vieta: uz vietas Digitālajā centrā vai  izbraukumā pie dalībniekiem, vai tiešsaistē/digitāli.

Darbnīcas cenas: 60 minūtes - EUR 3; 90 minūtes - EUR 4; 120 minūtes - EUR 6 vienam nodarbības dalībniekam.

Saziņa: Guna Stepiņa, Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmas vadītāja, tālrunis 28632351, e-pasts guna.stepina@ventspils.lv

Darbnīcai pieteikties ŠEIT.

Nosaukums Apraksts
Digitālās mākslas darbnīca Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. 
Nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā.                  Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no 4 tēmām: “Latvijas daba/kultūrvide mākslā”, “Latvijas vēsture mākslā”, “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā”. Nodarbībā mākslas un dizaina speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c. Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas (tēlotājas mākslas vai mūzikas) darbus atbilstoši izvēlētajai jomai.
Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.
Datorgrafikas  darbnīca  Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmDatorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs priekšstatu par mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās tiek izmantota datorgrafika. Īpaši tiks akcentēts plakāts, demonstrējot piemērus digitālā formātā, skaidrojot šī mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus, vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml. Skolēni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas programmas un rīkus, izveidos savus oriģinālplakātus par kādu no tēmām, piemēram, “Man tuvas kultūras norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus aizdomāties par Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties/noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots” u.c.
Datoranimācijas darbnīca

Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā.                                                       

Datoranimācijas darbnīcā skolēni digitālās mākslas speciālista vadībā iepazīs animāciju kā specifisku audiovizuālās mākslas veidu. Skolēniem tiks demonstrēti datoranimācijas piemēri, t.sk., latviešu animācijas filmu fragmenti, piemēram, Kultūras kanonā iekļautā filma "Vanadziņš", skaidroti datoranimācijas izveides principi. Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām vai tiešsaistes rīkiem, paši veidos datoranimācijas darbu, iejūtoties gan mākslinieka – animatora, gan montāžas un specefektu meistara, gan balss aktiera lomā. Skolēniem būs iespēja veidot savu datoranimāciju “Jautrais atgadījums” vai “Teika par Ventspili”, vai “Jūras stāsts".      Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā  elektroniskā formātā.

Trīs dimensiju (3D) mākslas darbnīca Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas un dizaina speciālistu vadībā iepazīs mūsdienu audiovizuālajā mākslā aktuālo trīs dimensiju mākslas aspektu. Skolēniem tiks demonstrēti mākslas darbu piemēri, kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti, skolēni gūs priekšstatu, kā 3D mākslas darbi papildina kopējo mākslas darba uztveri. 
Skolēni gan iepazīsies ar laikmetīgo audiovizuālo mākslu, kurā 3D objekti kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu, gan paši veidos 3D mākslas darbus. 
Atbilstoši vecumposmam skolēniem praktiski būs iespēja darboties vienā no 2 jomām: “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide”.
• Jomā “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” skolēni pēc izvēles iepazīs kādu no Ventspils vai Latvijas kultūrvides objektiem, piemēram, Ventspils Livonijas ordeņa pili, Ventspils koncertzāli “Latvija”, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Brīvības pieminekli, Ventas rumbu, Aglonas baziliku u.c. Skolēni vispirms interaktīvi iepazīsies ar šo kultūrvides objektu. Tad, izmantojot atbilstošas 3D programmas vai rīkus, tiks veidota objekta trīs dimensiju mākslas versija. Skolēni šajā procesā iepazīs konkrētā objekta arhitektūru, dizaina u.tml. veidojumu. Nodarbības laikā skolēni varēs virtuāli 3D vidē “viesoties” konkrētajā objektā vai izveidot taustāmu tā 3D versiju (piem., 3D printera izdruku vai 3D pildspalvas dizaina priekšmetu);
• Jomā “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide” skolēni, darbojoties ar atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veidos savu oriģinālu 3D mākslas darbu, piemēram, mūzikas skaņdarba vizualizāciju, 3D animācijas darba fragmentu, 3D pašportretu u.tml.
Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā taustāma 3D objekta vai elektroniskā formātā.
Digitālā foto darbnīca 

Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā.               

Digitālā foto darbnīcā  “Digitālā foto triki” skolēni iepazīs digitālās fotomākslas aspektus: foto izveides un digitālās apstrādes pamatprincipus, izcilus foto mākslas paraugus. Skolēniem tiks demonstrēts, kā fotogrāfija kļūst par mākslas darbu. Skolēni praktiski darbosies ar specializēto tehniku (piem., fotoaparātiem, gaismas iekārtām u.c.), apgūs digitālu foto apstrādi, daudzveidīgu specefektu izmantošanu, tādējādi praktiski veidojot oriģinālus digitālā foto mākslas darbus.
Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā izdrukas veidā vai elektroniskā formātā.

Digitālā  video darbnīca  Digitālā video darbnīcā skolēni iepazīs audiovizuāla mākslas darba tapšanu vairākos posmos: scenārijs – darbs ar aktieri – filmēšana – materiāla montāža – specefekti. Skolēni gūs ieskatu, kā video materiāls kļūst par mākslas darbu, kā darbojas šis jomas mūsdienu radošas industrijas. Nodarbībā atbilstoši skolēnu vecumposmam tiks izmantoti un analizēti Latvijas Kultūras kanonā iekļauto filmu – A. Burova animācijas filmas “Vanadziņš” (1978.), dokumentālo filmu “Vecāks par 10 minūtēm” (H.Franks, 1978.) un “Vai viegli būt jaunam?” (J.Podnieks, 1986.) – fragmenti. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni veidos oriģinālu digitālā video darbu, kas tematiski saistīts ar analizētajiem kino darbiem un saturiski formulēts atbilstoši skolēnu vecumposma aktualitātēm.
Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

IESKATS DARBNĪCĀS:  

 

Ventspils Svētā Nikolaja evaņģēliski luteriskā baznīca 3D vizualizācija:

 

 

Relīzes:

https://digitalaiscentrs.lv/jaunumi/2019/digitalais-centrs-rosina-izmant...

https://digitalaiscentrs.lv/jaunumi/2019/digitalaja-centra-atsakusas-nod...

https://digitalaiscentrs.lv/jaunumi/2020/ventspils-digitala-centra-rados...