fbpx Tehnoloģiju darbnīcas | Ventspils Digitālais Centrs

Tehnoloģiju darbnīcas

Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju darbnīcas

Ventspils Digitālais centrs sagatavojis desmit dažādas tehnoloģiju darbnīcas. Ekskursijas laiks Digitālajā centrā ir divas stundas, kuru laikā skolēni var piedalīties divās radošās darbnīcās. Cena vienam skolēnam – 6,00 EUR.  Ja skolēnu grupa pārsniegs 15 bērnu skaitu, tad tā tiks sadalīta divās mazākās grupiņās. Savukārt, izvēloties darbnīcu “Digitālā apdruka un dizaina priekšmeti”, darbnīcu ilgums ir 90 minūtes, kuru laikā tiks izgatavoti dizaina priekšmeti. Cena vienam skolēnam 8,00 EUR.

Ventspils Digitālā centra klātienes darbnīcu cenrādi skatīt šeit.

Tehnoloģiju darbnīcas Ventspils Digitālajā centrā:

 • Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca (90 minūtes): uzlīmju veidošana, bandanu, krūzīšu u.c. priekšmetu apdruka (pēc izvēles)
 • Zīmēšana ar 3D pildspalvām: 3D modeļu veidošana
 • Digitālā foto un video darbnīca: dažādu video, foto efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c. programmās
 • Robotikas darbnīca: iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash & Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Ozobot, Edison robotiem, atbilstoši skolēnu vecumam
 • Datorgrafikas darbnīca: dažādu attēlu, animāciju vai aplikāciju veidošana
 • Digitālās māksla darbnīca: dažādu digitālu māksla darbu izveide
 • 3D datorgrafikas darbnīca (no 5.klases)”- darbošanās ar daudzveidīgām programmām, piemēram, TinkerCad, 3D modeļu izveidei
 • Elektrisko ķēžu un programmēšanas darbnīca: iespēja veidot kontrolierus ar MakeyMakey, veidot elektriskas ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus
 • STEM darbnīca (2.-4.klasei): darbošanās ar tehnoloģijām (robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c.) kādas STEM jomas satura apguvei, piem., dabas procesi, optika, arhitektūras un inženierzinātņu principi, fizikas likumsakarības u.tml;
 • Minecraft darbnīca (3.-6.klasei): atvērtās pasaules tipa spēles Minecraft: Education Edition mērķtiecīgs izmantojums, veidojot 3D modelēšanas starppriekšmetu saikni ar matemātikas, sociālo zinību, dabaszinību u.c. mācību priekšmetu tēmu apguvi, piemēram, “Dzīve uz Marsa”, pilsētvides/savas ģeogrāfiskās vide izveide, ģerboņa izveide, labirinti, latvju rakstu zīmes u.c.

Nodarbību saturu Ventspils Digitālā centra pasniedzēji pielāgos attiecīgi skolēnu vecumam.  Pieteikties ekskursijām vari šeit: https://ej.uz/vdcradosasdarbnicas. Papildus informācijai: tālr. 28632351, e-pasts pulcini@ventspils.lv.

Digitālais centrs rosina izmantot tehnoloģiju darbnīcas pieejamo finansējumu ietvaros

Ar mērķi dažādot mācību procesu un sniegt iespēju skolēniem apgūt dažādas interesantas mācību tēmas ārpus skolas telpām, izglītības iestādēm pieejams finansējums mācību ekskursijām programmas “Latvijas skolas soma” un Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Ventspils Digitālā centra darbnīcas atbilstoši programmai “Latvijas skolas soma”

Darbnīcu tēmas tiek pielāgotas noteiktam vecumposmam, piemēri doti ieskatam, saturu iespējams variēt:

Nodarbība

Vecumposms

Sasaiste ar projekta vadlīnijām

Darbnīcu piemēri*

Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca

2.-12.klase

Iespēja iepazīt un izzināt Latvijas kultūras vērtības, laikmetīgās mākslas izpausmes un  vēsturisko mantojumu, darbojoties  dizaina, arhitektūras jomā.

 Dizaina priekšmetu apdruka:

 • latvju zīmes;
 • kanva ar Latvijas kultūrvides objektu u.tml.

Zīmēšana ar 3D pildspalvām

1.-12.klase

 2D vai 3D objektu veidošana:

 • mans piemineklis Latvijai;
 • Latvijā nozīmīgas celtnes atveids u.tml.

Digitālā foto un video darbnīca

3.-12.klase

Iespēja iepazīties ar Latvijas mākslas norisēm, piemēram, kino, skatuves mākslā, mūzikā; izmantojot digitālo video vai foto formātu, iepazīt radošo industriju veikumu un līdzdarboties digitālās mākslas satura veidošanā.

Mūzikas, kino vai cita foto/video materiāla radoša apstrāde, veidojot jaunu oriģinālu saturu:

 • video sižeta izveide savam YouTube kanālam par tēmu “Es apceļoju Latviju”;
 • atraktīva foto materiālaizveide, ar specefektiem apstrādājot foto no ekskursijas pa Latviju u.tml.

Digitālās māksla darbnīca;  datorgrafikas un datoranimācijas darbnīca

1.-12.klase

Iespēja iepazīt un izzināt Latvijas kultūras vērtības, laikmetīgās mākslas izpausmes un  vēsturisko mantojumu, darbojoties  digitālās mākslas jomā.

 • Digitālā formātā tiek zīmēti Latvijas dabas, kultūras u.c. objekti/norises;
 • Latvijas mākslas, dizaina objektu digitalizācija;
 • laikmetīgās mākslas objektu izveide;
 • oriģinālas animācijas izveide.

3D datorgrafikas darbnīca

5.-12.klase

Iespēja iepazīt un izzināt Latvijas kultūras vērtības un kultūrainavu, laikmetīgās mākslas izpausmes un  vēsturisko mantojumu, darbojoties  dizaina, arhitektūras jomā. Iespēja iepazīt mūsdienīgas radošās industrijas.

Arhitektūras/vides/mākslas objektu 3D vizualizācija.

Minecraft darbnīca

3.-6.klase

STEM darbnīca

2.-7.klase

Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, skolēni iepazīst arhitektūras principus un veido savu Latvijas arhitektūras objektu. Izmantojot STEM rīkus, izzina Latvijas vēstures posmus/ dabas objektus u.tml.

Plašāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma” un pieteikšanās kārtība finansējumam pieejama šeit: https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma  

Ventspils Digitālā centra darbnīcas atbilstoši projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Darbnīcu tēmas tiek pielāgotas noteiktam vecumposmam un to saturu iespējams variēt:

Nodarbība

Vecumposms

Nodarbības īss apraksts

Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca

 

2.-12.klase

Dažādu dizaina priekšmetu- uzlīmju veidošana, bandanu, krūzīšu u.c. priekšmetu apdruka (pēc izvēles).

Robotika

 

1.-12.klase

Iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash&Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Ozobot, Edison bot u.c. robotiem atbilstoši skolēnu vecumam.

Zīmēšana ar 3D pildspalvām

 

1.-12.klase

2D un 3D modeļu/dizaina priekšmetu izveide.

Digitālā foto un video darbnīca

 

3.-12.klase

Dažādu atraktīvu video/ foto materiālu izveide, efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c.

Digitālās māksla darbnīca

 

1.-12.klase

Daudzveidīgu digitālu mākslas darbu izveide.

Datorgrafikas/ datoranimācijas  darbnīca

2.-12.klase

Digitālu attēlu, animāciju vai aplikāciju izveide.

3D datorgrafikas darbnīca

5.-12.klase

Darbošanās ar daudzveidīgām 3D programmām, piemēram, TinkerCad, Roblox u.c. 3D modeļu izveidei.

Minecraft darbnīca

3.-6.klase

Atvērtās pasaules tipa spēles Minecraft: Education Edition mērķtiecīgs izmantojums, veidojot 3D modelēšanas starppriekšmetu saikni ar matemātikas, sociālo zinību, dabaszinātņu, inženierzinātņu u.c.  tēmu apguvi.

STEM darbnīca

2.-7.klase

Darbošanās ar tehnoloģijām (robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c.) kādas STEM jomas satura apguvei, piem., dabas procesi, optika, arhitektūras un inženierzinātņu principi un fizikas likumsakarības.

Elektrisko ķēžu/ programmēšanas darbnīca

2.-9.klase

Iespēja veidot kontrolierus ar ierīcēm Makey Makey, veidot elektriskas ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus.

Datorsistēmu administrēšanas darbnīca

9.-12.klase

Darbošanās datortīklu tehnoloģiju un to darbības principu apguvē. Izpratnes veidošana par datorsistēmu vai datortīkla administratora profesijas specifiku.

Kombinēta datorzinību uzdevumu kopa

1.klase

Radoši kombinēti uzdevumi: robotika+ programmēšana+ digitālā māksla. Par uzdevumu kopas saturu iespējams vienoties.

Plašāka informācija par projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un pieteikšanās kārtība finansējumam pieejama šeit: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml